โควิดวันนี้ ยอดผู้ป่วยใหม่ลดลงต่อเนื่อง! เสียชีวิตเพิ่ม 44 ราย

วันที่ 25 ต.ค.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 8,675 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 7,931 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 532 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 201 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 11 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,830,294 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 9,589 ราย หายป่วยสะสม 1,712,890 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิตเพิ่ม 44 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 100,042 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 2,437 ราย และติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 3,525 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

หกฟฟฟ