โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อใหม่ต่ำหมื่น! ยอดผู้เสียชีวิต 56 ราย

วันที่ 24 ต.ค.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 9,351 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 8,666 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 540 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 139 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 6 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,821,619 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 10,098 ราย หายป่วยสะสม 1,703,301 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิตเพิ่ม 56 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 101,000 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 2,432 ราย และติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 4,163 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

หก