เปิด 10 จังหวัดติดโควิดสูงสุด สงขลาพุ่งอันดับ 2

เปิด 10 จังหวัดติดโควิดสูงสุด สงขลาพุ่งอันดับ 2

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 รวม 9,810 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 9,001 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 679 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 120 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 10 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,802,526 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 10,513 ราย หายป่วยสะสม 1,683,021 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 102,317 ราย เสียชีวิต 66 ราย

สำหรับ10จังหวัด พบผู้ติดเชื้อสูงสุด

1.กทม. พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 908 ราย

2.สงขลา พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 676 ราย

3.นครศรีธรรมราช พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 662 ราย

4.ยะลา พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 432 ราย

5.ปัตตานี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 422 ราย

6.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 412 ราย

7.ประจวบคีรีขันธ์ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 341ราย

8.ตาก พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 309 ราย

9.สมุทรปราการ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 307 ราย

10.นราธิวาส พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 306 ราย

247410013 431814258436904 2857004922027401661 n