สงขลาอ่วม! ตัวเลขติดเชื้อโควิดพุ่งเฉียด 700 ราย

สงขลาอ่วม! ตัวเลขติดเชื้อโควิดพุ่งเฉียด 700 ราย

วันที่ 22 ต.ค. รายงานข่าวจากกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุข(สสจ.)สงขลาเปิดเผยผู้ติดเชื้อเพิ่มในวันท่ 22 ต.ค. 676 คน เสียชีวิต 2 คน ยอดสะสมติดเชื้อ 42,810 คน เสียชีวิตสะสม 176 คน นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 5,600 คน

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบว่าผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อกระจายในหลายอำเภอแล้ว รองลงมาคือกลุ่มคลีนิกคัดกรองโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงในร้านค้า บริษัท โรงงานและตลาด รวมถึงยังมีผู้ติดเชื้อในครอบครัว ชุมชน เครือข่ายญาติ เพื่อนร่วมงานที่ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยคือ รับประทานอาหาร พูดคุย และทำงานในที่เดียวกัน ทำให้สถานการณ์ของโรคน่าเป็นห่วงอย่างมาก

ทั้งนี้ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่าสถานการณ์โควิด-19 ในพื้น 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ทางม.อ.วิทยาเขตปัตตานีได้กลับมาเปิดรพ.สนามอีก 200 ห้องอีกครั้ง หลังจากปิดไปได้ประมาณ 20 วัน