โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อแตะ9พันกว่าราย เสียชีวิต 73 ราย

โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อแตะ9พันกว่าราย เสียชีวิต 73 ราย
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 รวม 9,727 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 9,072 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 558 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 71 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 26 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,792,716 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 10,075 ราย หายป่วยสะสม 1,672,508 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 103,086 ราย เสียชีวิต 73 ราย
2110