โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อแตะหมื่นราย เสียชีวิต63 ราย

โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อแตะหมื่นราย เสียชีวต63 ราย
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 รวม 10,111 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 9,718 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 328 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 41 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 24 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,764,949 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 10,612 ราย หายป่วยสะสม 1,640,824 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 107,226 ราย เสียชีวิต 63 ราย
ศูน