โควิดวันนี้ ยอดป่วยใหม่แตะหมื่นราย ตรวจ ATK เข้าข่ายกว่า 4 พันราย เศร้าดับเพิ่ม 68 ราย

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.64 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน มีผู้ป่วยใหม่ 10,863 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 10,181 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 611 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 64 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 7 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,754,838 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 10,383 ราย หายป่วยสะสม 1,630,212 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 107,790 ราย เสียชีวิต 68 ราย ทั้งนี้ ยอดผู้ติดเชื้อจากการตรวจ ATK ที่ไม่ได้นำยอดมานับรวมกับผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,125 ราย ขณะที่ผู้ป่วยอาการหนักอยู่ที่ 2,820 ราย ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ที่ 658 ราย โดย ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

S 19750938 696x457 1

S 18981087 696x696 1