โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อแตะหมื่นราย เสียชีวิตเฉียดร้อย

โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อแตะหมื่นราย เสียชีวิตเฉียดร้อย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด19 วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 รวม 10,486 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 9,410 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 867 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 167 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 42 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,733,327 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 10,711 ราย หายป่วยสะสม 1,609,035 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 107,606 ราย เสียชีวิต 94 ราย

1510