ยอดโควิดวันนี้ พบผู้ป่วยรายใหม่ 10,035 ราย! สัญญาณดีเสียชีวิตต่ำกว่าร้อย

ยอดโควิดวันนี้ พบผู้ป่วยรายใหม่ 10,035 ราย! สัญญาณดีเสียชีวิตต่ำกว่าร้อย

วันที่ 11 ต.ค.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 10,035 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 80 ราย ราย ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 9,160 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 756 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 39 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 10,590 ราย หายป่วยสะสม 1,565,477 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมระลอกเดือนเม.ย.2564 จำนวน 1,692,056 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 60 ราย ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 110,265 ราย ทั้งนี้ ศบค. จะแถลงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

โคดด