ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยตัวเลขผลข้างเคียง “วัคซีนซิโนฟาร์ม”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยตัวเลขผลข้างเคียง "วัคซีนซิโนฟาร์ม"

วันนี้ ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงาน ผลข้างเคียงการฉีด “วัคซีนซิโนฟาร์ม” จากผู้รับวัคซีนโควิด จำนวน 10,332,108 โดส ผู้รับวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 6,156,302 พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้ ขณะสังเกตอาการ 25,915 ราย หลังฉีดวัคซีน 1 วัน 37,307 ราย หลังฉีดวัคซีน 7 วัน 14,485 ราย อาการไม่พึงประสงค์ ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ปวดศีรษะ 0.51% ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.39% เหนื่อย เพลีย 0.36% ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.34% อาการไข้ 0.33%

ผู้รับวัคซีน เข็มที่ 2 จำนวน 4,175,806 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้ ขณะสังเกตอาการ 2,023 ราย หลังฉีดวัคซีน 1 วัน 7,069 ราย หลังฉีดวัคซีน 7 วัน 4,132 ราย อาการไม่พึงประสงค์ ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ปวดศีรษะ 0.14% ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.12% ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.12% เหนื่อย เพลีย 0.11% และอาการไข้ 0.10

ทั้งนี้มีผู้เสียชีวิตสะสม 16 ราย พบว่า เสียชีวิตจากติดเชื้อโควิด 2 ราย , กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 2 ราย , หัวใจล้มเหลว 2 ราย , โรคประจำตัว 5 ราย , HIV ที่ไม่ได้รับการรักษา 1 ราย หัวใจเต้นผิดจังหวะ 1 ราย และ เส้นเลือดสมองแตก 1 ราย ปอดอักเสบ 1 ราย และ รอการชันสูตร 1 ราย

ผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง 12 ราย สาเหตุจาก ภาวะเส้นเลือดในสมองตีบจากโรคประจำตัว 4 ราย , ภาวะเส้นเลือดสมองแตก 4 ราย , ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 1 ราย , ภาวะแพ้วัคซีนรุนแรง 3 ราย