เปิดภาพถ่ายดาวเทียมน้ำท่วม สระบุรี-อยุธยา!

"จิสด้า" เปิดภาพถ่ายดาวเทียมน้ำท่วม สระบุรี-อยุธยา!

เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เปิดเผยข้อมูลภาพจากดาวเทียม Sentinel-1 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 พบพื้นที่น้ำท่วมขังในทุ่งนา บริเวณอำเภอดอนพุด อำเภอหนองโดน และอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี รวมถึงอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปัจจุบันจังหวัดสระบุรี และพระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบจากพื้นที่น้ำท่วมแล้วกว่า 8,500 ไร่ และ 170,000 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มต่ำ และริมแม่น้ำสายหลักสายรอง

นอกจากนี้ GISTDA ยังเปิดเผยภาพจากดาวเทียมติดตามพื้นที่บางส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ เริ่มพบพื้นที่น้ำท่วมขังบ้างแล้ว รวมทั้งสิ้น 4,253 ไร่ โดยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ และพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลัก

 

s 401948784

 

สระบุรี อยุธยา