สระบุรีแนวกั้นน้ำ เริ่มพังหนักขยายเป็นวงกว้าง หลายพื้นที่ต้องเผชิญน้ำท่วม

สระบุรีแนวกั้นน้ำ เริ่มพังหนักขยายเป็นวงกว้าง หลายพื้นที่ต้องเผชิญน้ำท่วม

วันที่ 2 ก.ย.64 จากกรณีที่เกิดแนวกั้นน้ำบริเวณ ถนนช่วงต้นคลอง 23 R ที่แยกจากคลองชัยนาท-ป่าสัก(เกือกม้าโครงการชลประทานเริงรางคลอง23R) ขาดพังทลายทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลสร่างโศก ระดับน้ำสูงกว่า 2 เมตร ซึ่งมวลน้ำนี้จะไหลลง ตำบลตลาดน้อย ตำบลโคกใหญ่ แลตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน และอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ซึ่งทำให้น้ำในคลองระพีพัฒน์ มีปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ พบว่ากำแพงบกั้นน้ำได้ทรุดตัวพังลง ปากทางน้ำออกขยายกว้างมากขึ้น เนื่องจากแรงดันน้ำสูงมาก และยังคงกัดเซาะแนวกำแพงอย่างต่อเนื่อง ทางเจ้าหน้าที่จึงต้องกันไม่ให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ เกรงว่าจะเกิดการทรุดตัวขึ้นอีก ทำให้ได้รับอันตราย จากกระแสน้ำไหลเชี่ยวกราก ส่งผลให้น้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลตลาดน้อย หมู่ 1 2 4 5 น้ำอยู่ในระดับน้าแข้ง และสูงขึ้นเรื่อยๆ และอำเภอใกล้เคียงคือ อำเภอหนองโดน อำเภอดอนพุด ส่วนใหญ่จะเห็นพื้นที่เกษตรกร ส่วนบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากมวลน้ำที่ไหลเข้าท่วมบ้าน มีระดับสูงกว่า 1 เมตร โดยเฉพาะ ซ.เจ้าพ่อขุนแก้ว หมู่ 1 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ มีระดับน้ำขึ้นสูงอย่างรวดเร็วต้องขนย้ายสิ่งของออกจากบ้าน พร้อมทั้งสัตว์เลี้ยง มาไว้ริมถนน สร้างความยากลำบากให้กับชาวบ้าน ต้องพายเรือขนย้าย

1633172197125

ทางด้าน นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอบ้านหมอ กล่าวว่า ตอนนี้ทางอำเภอได้ทำการแก้ไขโดยการ วางบิกแพ็ก และนำตะกร้าใส่หินก้อนใหญ่ใส่เข้าไป แต่ปัญหาคือว่าระดับน้ำในคลองชัยนาท-ป่าสัก มีความสูงพอเกิดการแตก จึงเหมือนทำมีสโลพ ของน้ำทำให้น้ำไหลมาออกช่องนี้ เนื่องจากแรงดันของน้ำที่ผลักเข้ามาสูงมาก เมื่อเราหย่อนหินลงไปเท่าไรก็จะถูกตีไหลไปกับกรแสน้ำ ซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการเพื่อที่จะปิดช่องประตู 23 R เพื่อให้แรงดันน้ำที่ไหลมาลดลง เพื่อที่จะได้ทำการปิดซ่อมช่วงที่กำแพงกั้นน้ำพัง แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากระดับน้ำที่สูงกว่า แรงดันน้ำที่มาแรง เลยทำให้การแก้ปัญหายังทำไม่ได้ดี นายพุทธพงษ์ กล่าวต่อว่า ในวันสถานการณ์เริ่มไม่ดีขึ้น เนื่องจากว่ากำแพงได้ทรุดตัว เพิ่มขึ้นอีก ทำให้ปากทางน้ำออกกว้างมากขึ้น เนื่องแรงดันน้ำสูงมาก ทั้งนี้ทางอำเภอ ร่วมกับ ปภ.จังหวัด ได้ประกาศภัยให้กับประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนออกจากพื้นที่ ซึ่งในตอนนี้น้ำได้เริ่มกระจายไปตามบ้านเรือนประชาชน ซึ่งในสถานการณ์ในตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากจำนวนมวลน้ำที่ไหลเข้ามามีจำนวนมาก ส่งผลกระทบให้ชาวบ้านหมอได้รับผลกรทบ 380 หลังคาเรือน อำเภอหนองโดน และอำเภอดอนพุด น้ำก็จะไหลผ่าน

1633172238601