“องค์การเภสัชกรรม”แถลงกำหนดการ ส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา ในไตรมาส4

"องค์การเภสัชกรรม"แถลงกำหนดการ ส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา ในไตรมาส4

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรมและสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เร่งรัด ให้ส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา ตามที่บริษัทซิลลิคฯได้แจ้งไว้ จากแถลงการณ์ของบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ได้แจ้งกำหนดการ ส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา ในไตรมาส 4 ของปี 2564 จำนวน 1.9 ล้านโดส โดยคาดว่า จะเริ่มส่งมอบได้ องค์การเภสัชกรรม ได้รับจดหมายแจ้งจาก บริษัทซิลลิค เพิ่มเติมว่า ตามที่ทางบริษัทฯ คาดว่า จะส่งมอบ วัคซีนโมเดอร์นาในดือนตุลาคมได้นั้น ต่อมาพบว่า แหล่งผลิตในยุโรปที่ได้รับการขึ้นทะเบียน สำหรับนำเข้าไว้ มีแนวโน้มว่าจะส่งมอบได้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป แต่อย่างไรก็ตามบริษัทซิลลิคฯ ได้พยายามจะนำเข้ามาให้ได้ ภายในเดือนตุลาคม โดยจัดหาจากแหล่งผลิตอื่นมาทดแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแหล่งประเทศสหรัฐอเมริกา ในการนี้ องค์การเภสัชกรรม และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน จะติดตามเร่งรัดให้มีการส่งมอบให้ได้ ตามที่บริษัทซิลลิคฯได้เคยแจ้งไว้ คือในเดือนตุลาคมนี้ และเมื่อได้รับวัคซีนแล้ว จะเร่งดำเนินการกระจาย ตามสัดส่วนที่โรงพยาบาล ได้จองไว้อย่างรวดเร็วต่อไป ส่วนวัคซีนที่เหลือ 3.1 ล้านโดส ตามสัญญาที่ 1 และซื้อเพิ่ม 3.7 ล้านโดส ตามสัญญาที่ 2 รวมทั้งสิ้น 6.8 ล้านโดสนั้น ทางบริษัทซิลลิคฯ จะส่งมอบได้ในไตรมาส 1 ของปี 2565 ขอขอบคุณ องค์การเภสัชกรรม และ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน