“เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” เดือนนี้-ปี 65 เงินเข้าวันไหนบ้าง เช็กด่วน!

"เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด" เดือนนี้-ปี 65 เงินเข้าวันไหนบ้าง เช็กด่วน!

ข่าวดีสำหรับทุกครอบครัวที่มีลุกน้อย รอรับเงิน”เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” เดือนนี้และตลอดปี 2565 เช็กด่วนเงินเข้าวันไหนบ้าง เนชั่นออนไลน์ รวบรวมมาให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้ว

ได้เวลาตรวจสอบข้อมูล เช็กด่วนตรงนี้ “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” เดือนนี้และตลอดปี 2565 เงินเข้าวันไหนบ้าง ทางศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน แจ้งปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดมีดังนี้

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2564
เดือนตุลาคม 2564 วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564
เดือนพฤศจิกายน 2564 วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564
เดือนธันวาคม 2564 วันพฤหัส ที่ 9 ธันวาคม 2564

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2565
เดือนมกราคม 2565 วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 วันพฤหัส ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
เดือนมีนาคม 2565 วันพฤหัส ที่ 10 มีนาคม 2565
เดือนเมษายน 2565 วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565
เดือนพฤษภาคม 2565 วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565
เดือนมิถุนายน 2565 วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565

9430997