โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อกลับมาแตะหมื่นอีกครั้ง เศร้าเสียชีวิต 122 ราย

โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อกลับมาแตะหมื่นอีกครั้ง เศร้าเสียชีวิต 122 ราย

วันที่ 29 ก.ย.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 10,414 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 178 ราย ราย ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 9,044 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,182 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 10 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 11,580 ราย หายป่วยสะสม 1,432,360 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมระลอกเดือนเม.ย.2564 จำนวน 1,562,966 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 122 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 115,423 ราย

00000000