ครม.เห็นชอบจัดซื้อแอสตร้าฯจากสเปนอีก 165,000 โดส ปี65อีก 60ล.โดส

ครม. เห็นชอบจัดซื้อวัคซีน AstraZeneca จากสเปน เพิ่มเติม 165,000 โดส รวมส่งมอบ 614,500 โดส คาดถึงไทย ต้นเดือนตุลาคม นี้ พร้อมจัดซื้อAstraZeneca ปี65อีก 60ล้านโดส

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรมควบคุมโรค ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 AstraZeneca จากราชอาณาจักรสเปน เพิ่มเติม จำนวน 165,000 โดส จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ให้กรมควบคุมโรคจัดซื้อวัคซีนAstraZeneca จากราชอาณาจักรสเปน จำนวน 449,500 โดส รวมทั้งสิ้น จำนวน 614,500 โดส

โดย ครม . เห็นชอบให้กรมควบคุมโรค เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ AstraZeneca จากราชอาณาจักรสเปน เพิ่มเติม และอนุมัติให้ รมว.สธ. เป็นผู้มีอำนาจลงนามใน Schedule II to Tripartite Agreement: Form of Doses Offer Notice

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า สเปนจะกำหนดส่งมอบวัคซีน AstraZeneca ทั้ง 2 ชุด ในภายในต้นเดือนตุลาคม 2564 นี้ โดยการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากสเปนเพิ่มเติม เป็นความก้าวหน้าในการเจรจาจัดซื้อวัคซีนจากประเทศในสหภาพยุโรป ทั้งนี้ ประเทศไทยยังได้มีการเจรจาจัดซื้อ/รับบริจาควัคซีนอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดหาวัคซีนของประเทศไทยเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 นอกจากนี้ครม. เห็นชอบแผนจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 จาก บริษัท AstraZeneca สำหรับ ปี 2565 จำนวน 60 ล้านโดส