น้ำท่วมในสุโขทัย ยังวิกิฤตหลายจุด ทีมร่มบินส่งถุงยังชีพทางอากาศ

น้ำท่วมในสุโขทัย ยังวิกิฤตหลายจุด ทีมร่มบินส่งถุงยังชีพทางอากาศ

วันนี้ (27 ก.ย. 64) สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ยังวิกิฤตหลายจุดทั้งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจฝั่งตะวันตกของสุโขทัย ใน ต.ธานี, ต.บ้านกล้วย, ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย ต่างถูกน้ำท่วมสูง 50 ซม. – 1 เมตร และยังมีพื้นที่รอบนอกที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม บ้านเรือของชาวบ้านถูกน้ำท่วมตัดขาดหลายจุดเช่นกันทำให้การเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านต่างเป็นไปด้วยความอยากลำบาก จากการประสานขอความช่วยเหลือ ทางทีมร่มบินสมาคมเตือนภัยพิบัติภาคเหนือ นำทีมโดยนายนันทิพัฒน์ ศรีอำไพ นายกสมาคมเตือนภัยพิบัติภาคเหนือ และทีมงานได้นำทีมพารามอเตอร์สมาคมเตือนภัยพิบัติภาคเหนือจำนวน 3 เครื่อง นำอาหาร น้ำดื่ม ขึ้นบินไป หย่อนส่งให้กับชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมอีกทางหนึ่ง ซึ่งยังเห็นได้ว่ายังมีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกน้ำท่วมในครั้งนี้ยังต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อีกจำนวนมาก

1632731021475

1632731031090

นายนันทิพัฒน์ นายกสมาคมเตือนภัยพิบัติภาคเหนือ กล่าวว่า ทางสมาคมเตือนภัยพิบัติภาคเหนือ ได้รับการร้องขอจากประชาชนผู้ประสบภัย ในพื้นที่ ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จึงขึ้นบินสำรวจ พื้นที่จากนั้นบินนำสิ่งของไปหย่อนให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกล้วย จำนวน 70 หลังคาเรือน ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาช่วย ชาวบ้านไม่สามารถออกนอกบ้านได้เนื่องจากระดับน้ำสูง กระแสน้ำแรง ขาดอาหาร น้ำดื่ม รวมทั้งไม่มีกระแสไฟฟ้า ไฟดับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้ชาวบ้านที่ ต.บากแคว อ.เมืองสุโขทัย ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากในช่วงนี้