ปภ.รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู่” รวม 27 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปภ.รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู่” รวม 27 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

27 ก.ย.64 เวลา 11.15 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู่” ในช่วงวันที่ 23 – 27 ก.ย. 64 เกิดอุทกภัยใน 27 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม รวม 120 อำเภอ 417 ตำบล 1,933 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 58,977 ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 4 จังหวัด (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และบุรีรัมย์) ยังคงมีสถานการณ์ 23 จังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนต่อไป

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู่” ซึ่งเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 64 – ปัจจุบันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ 27 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม รวม 120 อำเภอ 417 ตำบล 1,933 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 58,977 ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 4 จังหวัด (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง บุรีรัมย์) ยังคงมีสถานการณ์ 23 จังหวัด ดังนี้

– ตาก เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตาก อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และอำเภออุ้มผาง ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว

– สุโขทัย ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีสำโรง อำเภอคีรีมาศ และอำเภอเมืองสุโขทัย โดยระดับน้ำเพิ่มขึ้น อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ

– พิษณุโลก น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอวังทอง ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว

– เพชรบูรณ์ เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองไผ่ อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอศรีเทพ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และอำเภอบึงสามพัน ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว

– พิจิตร ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำการเกษตร 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบึงนาราง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพทะเล อำเภอสามง่าม และอำเภอดงเจริญ ระดับน้ำทรงตัว อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ

– กำแพงเพชร เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอปางศิลาทอง ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว

– เลย เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอด่านซ้าย และอำเภอภูกระดึง ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว

– ขอนแก่น ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอมัญจาคีรี และอำเภอแวงน้อย ระดับน้ำทรงตัว อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ

– ชัยภูมิ ฝนตกหนักและลำน้ำชีเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอจัตุรัส อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอเนินสง่า อำเภอบ้านเขว้า อำเภอภูเขียว อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอคอนสาร อำเภอภักดีชุมพล อำเภอหนองบัวแดง อำเภอบ้านแทน อำเภอเทพสถิต และอำเภอคอนสวรรค์ ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้น อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ

– นครราชสีมา น้ำล้นอ่างเก็บน้ำเข้าท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอด่านขุนทด อำเภอสูงเนิน อำเภอโนนสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอพิมายปัจจุบันระดับน้ำทรงตัวและอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำซึ่งไหลมาจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

– สุรินทร์ น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอสำโรงทาบ ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว

– อุบลราชธานี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ

– สระแก้ว น้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอตาพระยา และอำเภอโคกสูง ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ

– จันทบุรี ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนายายอาม อำเภอเขาคิชฌกูฎ อำเภอขลุง อำเภอมะขาม อำเภอท่าใหม่ อำเภอแหลมสิงห์ และอำเภอเมืองจันทบุรี

– นครสวรรค์ น้ำท่วมขังในพื้นที่ 14 อำเภอ ได้แก่ อำเภอลาดยาว อำเภอหนองบัว อำเภอแม่วงก์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอชุมตาบง อำเภอแม่เปิน อำเภอตาคลี อำเภอพยุหะคีรี อำเภอไพศาลี อำเภอชุมแสง อำเภอท่าตะโก อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอโกรกพระ และอำเภอตากฟ้า ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ระดับน้ำทรงตัวอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ

– อุทัยธานี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสว่างอารมณ์ อำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอลานสัก อำเภอบ้านไร่ และอำเภอทับทัน ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว

– ชัยนาท น้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอมโนรมย์ อำเภอวัดสิงห์ อำเภอเนินขาม และอำเภอหันคา ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว

– ลพบุรี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสระโบสถ์ อำเภอชัยบาดาล อำเภอลำสนธิ อำเภอโคกสำโรง อำเภอท่าหลวง อำเภอบ้านหมี่ อำเภอโคกเจริญ อำเภอหนองม่วง อำเภอเมืองลพบุรี และอำเภอพัฒนานิคม ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้น

– สุพรรณบุรี น้ำท่วมในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอศรีประจันต์ อำเภอหนองหญ้าไซร อำเภอบางปลาม้า อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอสามชุก อำเภอสองพี่น้อง และอำเภออู่ทอง ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว

– สิงห์บุรี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภออินทร์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี และอำเภอค่ายบางระจัน ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว

– อ่างทอง น้ำท่วมขังในอำเภอเมืองอ่างทอง ระดับน้ำทรงตัว

– พระนครศรีอยุธยา น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา และอำเภอบางบาล ปัจจุบันมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อย ซึ่งอยู่นอกคันกั้นน้ำระดับน้ำเพิ่มขึ้น

– นครปฐม น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสามพราน อำเภอนครชัยศรี และอำเภอบางเลน ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันหลายพื้นที่ระดับน้ำทรงตัว และยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ

ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ สำหรับประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง