“ทหารช่าง” ค่ายพ่อขุนผาเมือง ใช้ยุทโธปกรณ์สร้างสะพานเครื่องหนุน หลังถูกน้ำกัดเซาะถนนขาด!

"ทหารช่าง" ค่ายพ่อขุนผาเมือง ช่วยสร้างสะพานชั่วคราว หลังถูกน้ำกัดเซาะถนนขาด!

เจ้าหน้าที่ทหาร กองพันทหารช่างที่8 กองพลทหารม้าที่1 กองทัพบก ค่ายพ่อขุนผาเมือง ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ ใช้ยุทโธปกรณ์เข้าสร้างสะพานเครื่องหนุนมั่นMFB แก้ปัญาสะพานขาดหลังเกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่ในจ.เพชรบูรณ์ ยุทโธปกรณ์ดังกล่าวก็คือสะพานเครื่องหนุนมั่นแบบเร่งด่วน MFB หรือ Modular Fast Bridge ในทางทางยุทธวิธีสะพาน MFB จะถูกใช้ในภารกิจสนับสนุนการเคลื่อนกำลังพลในการข้ามลำน้ำ เป็นชุดอุปกรณ์สะพานที่สามารถเคลื่อนย้าย วาง และเก็บสะพานได้ด้วยรถหนึ่งคัน สามารถทอดสะพานมีความยาวได้ที่ 15 เมตร/คัน รับน้ำหนักสูงสุดได้ 60 ตัน ความเร็วในการสร้างสะพาน 1 ทอดจะใช้เวลาประมาณ 9-11 นาที ซึ่งเหมาะต่อการนำมาใช้เชื่อมต่อเส้นทางที่ถูกกระแสน้ำพัดขาดให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติชั่วคราว ก่อนที่กระแสน้ำจะลดลงจนกลับสู่ภาวะปกติ และดำเนินการซ่อมแซมเส้นทางให้กลับมาใช้สัญจรได้อีกครั้ง

2101761

2101775

2101777

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ทหารในหลายพื้นที่ยังเข้าช่วยเหลือพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดลพบุรี เพชรบูรณ์ สุโขทัยและนครราชสีมา หลายจุดที่น้ำท่วมสูง และส่วนใหญ่พบผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องช่วยขนย้ายออกจากพื้นที่เป็นการด่วน

 

2101778

2101780

2101781

2101782