คมนาคม เดินหน้าติดฉากกั้นในรถแท็กซี่ นำร่อง 3 พันคันภายในสิ้นเดือน ต.ค.

คมนาคม เดินหน้าติดฉากกั้นในรถแท็กซี่ นำร่อง 3 พันคันภายในสิ้นเดือน ต.ค.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปล่อยขบวนรถแท็กซี่ติดฉากกั้นภายในห้องโดยสาร ป้องกันโควิด-19 ยกระดับความปลอดภัยแบบ New Normal นำร่องในรถแท็กซี่ให้ครบ 3,000 คัน ภายในเดือนตุลาคม 2564

วันนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ปล่อยขบวนรถแท็กซี่ติดฉากกั้นแบบ New Normal” ภายใต้โครงการยกระดับความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้บริการรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ และผู้ขับรถแท็กซี่ที่เข้าร่วมโครงการฯ

898580

โดยรถแท็กซี่ดังกล่าวจะมีการติดตั้งฉากกั้นอะคริลิกใสภายในห้องโดยสาร เพื่อออกให้บริการประชาชนในอัตราค่าโดยสารปกติ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางด้วยรถแท็กซี่ให้แก่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า สำหรับมาตรการติดตั้งฉากกั้นอะคริลิกใสภายในห้องโดยสารของรถแท็กซี่ เป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางด้วยรถแท็กซี่ให้แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 พร้อมกับเสริมสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในการใช้บริการรถสาธารณะอีกด้วย

898590

898594

ทั้งนี้ ในระยะแรกจะนำร่องติดตั้งฉากกั้นในรถแท็กซี่ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,000 คัน ภายในเดือนตุลาคม 2564 จากนั้นจะใช้เวลา 30 วันในการประเมินโครงการฯ หากได้รับผลตอบรับที่ดี กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมที่จะเดินหน้าโครงการฯ ต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย รองรับการเปิดประเทศ ส่งเสริมเศรษฐกิจภาพรวมต่อไป

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า โครงการนี้ กรมการขนส่งทางบกได้รับความร่วมมือจาก เอสซีจี เคมิคอลส์ โดยเริ่มทยอยติดตั้งฉากกั้นให้กับรถแท็กซี่ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งรถที่ติดตั้งฉากกั้นจะแสดงเครื่องหมายบริเวณกระจกด้านหน้ารถเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น ในอัตราค่าโดยสารเท่ากับแท็กซี่ทั่วไป และกรมการขนส่งทางบกจะติดตามประเมินผลความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการผ่าน QR Code ที่ติดไว้ที่ฉากกั้นในรถแท็กซี่ทุกคัน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาขยายผลต่อไป

898598

898608

898623

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ กล่าวว่า “เอสซีจี เคมิคอลส์ เข้าใจในสถานการณ์ความยากลำบากของผู้ประกอบการแท็กซี่ รวมทั้งมีความห่วงใยต่อสุขอนามัยของผู้ขับรถ และประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งการเว้นระยะห่างระหว่างผู้ขับรถและผู้โดยสารกลายเป็นโจทย์สำคัญที่ต้องหาทางออกเพื่อยกระดับความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้รถโดยสารสาธารณะ โดยเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้นำนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญด้านอะคริลิกใสจากแบรนด์ชินโคไลท์ (SHINKOLITE) มาพัฒนาต่อยอดจนได้ฉากกั้นอะคริลิกใสคุณภาพสูงสำหรับติดตั้งภายในห้องโดยสารรถยนต์ สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการเดินทางในยุค New Normal และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประเทศของภาครัฐในอนาคต

นางสาว ชาลิสา สว่างแจ้ง ผู้ประกอบการแท็กซี่ที่ร่วมโครงการฯ กล่าวว่า ดีใจที่รัฐบาลได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา เพราะจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการถึงเรื่องความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 เชื่อว่า จะช่วยเพิ่มจำนวนลูกค้าให้มาใช้บริการได้อย่างแน่นอน

898722

898726