“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” เปิดลงทะเบียน ขอรับยา “ยาฟาวิพิราเวียร์” ทั้ง2แบบ

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดลงทะเบียน ขอรับยา "ยาฟาวิพิราเวียร์" ทั้ง2แบบ

วันที่ 22 กันยายน 2564 เพจเฟซบุ๊ก “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ประชาสัมพันธ์ เปิดเผยช่องทางการลงทะเบียนขอรับยา “ฟาวิพิราเวียร์” ให้สถานพยาบาลและองค์กร/นิติบุคคล ทั้งแบบเม็ดและแบบยาน้ำเชื่อมให้เด็กและผู้ป่วยที่กลืนยายาก

โดยสามารถลงทะเบียนรับยาได้ผ่านเว็บไซต์ https://favipiravir.cra.ac.th โดยเลือกเมนู “ลงทะเบียนขอรับยาฟาวิพิราเวียร์

เตรียมข้อมูลอะไรบ้าง ?
– หนังสือขอรับยา (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือได้ในระบบ)

เอกสารเพิ่มเติม กรณีรับยาเองที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

– สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสานงาน

– สำเนาบัตรประชาชนผู้บริหารสูงสุด

– หนังสือมอบอำนาจจากผู้บริหารสูงสุด

242733032 6021347977935463 5053822011527375581 n