คปภ. เรียกผู้บริหาร 2 บริษัทประกันภัย หารือ หลังผู้เอาประกันร้องเรียน จ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้า

คปภ. เรียกผู้บริหาร 2 บริษัทประกันภัย หารือ หลังผู้เอาประกันร้องเรียน จ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้า

วันนี้ (22 ก.ย. 64) เวลา 09.00 น. นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวถึงการได้รับมอบหมายจาก นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ให้เป็นผู้ชี้แจง กรณีที่มีผู้มาร้องเรียน ภายหลังจากที่ได้ซื้อประกันภัยไปแล้ว จำนวน 3,963 เรื่อง ดำเนินการจนเรื่องยุติไปแล้ว จำนวน 2,546 เรื่อง อ้างอิงข้อมูลตัวเลข ล่าสุด ณ วันที่ 16 ก.ย.2564 โดย สำนักงาน คปภ. พยายามเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด และหลังจากที่มีกระแสข่าว เรื่องการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนล่าช้าจากบริษัทประกันภัยเอกชนแห่งหนึ่ง จึงทำให้ในส่วนของ สำนักงาน คปภ. ส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า หลายบริษัทมีการปรับปรุงระบบอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น ปรับปรุงช่องทางในการติดต่อสื่อสารให้ได้มากขึ้น จัดสรรบุคคลากรเพิ่มเติม คัดกรองเอกสารในเบื้องต้น

สำหรับประเด็นที่ บริษัทประกันภัย จ่ายค่าสินไหมล่าช้า สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการส่งทีมตรวจสอบ ลงไปแล้ว พบว่าทั้ง 2 บริษัท ไม่มีความพยายามที่จะไม่จ่ายค่าสินไหมให้กับผู้เอาประกัน ทุกอย่างยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ และเรียกผู้บริหาร และทีมกฎหมาย เข้ามาหารือร่วมกัน กำหนดระยะเวลาจ่ายค่าสินไหมให้กับผู้เอาประกันอย่างชัดเจน ซึ่งขณะนี้ พบว่า มี 2 บริษัทตัวแทน ตามที่มีการร้องผ่านสื่อต่าง ๆ และ 2 บริษัทดังกล่าวนี้ ทราบดีในเรื่องของข้อกฎหมาย ดังนั้น ยืนยันว่า ยังไม่ได้มีการปิดตัวบริษัทลง แต่ขณะนี้การประกันความเสี่ยงภัยในเรื่องของโรคระบาด ถือเป็นความเสี่ยงที่ใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ต้องเผชิญและมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ดังนั้น อยากให้ผู้บริโภคมองเห็นถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นของบริษัทประกันภัยและสำนักงาน คปภ.

ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่า 2 บริษัท มีการลดพนักงานลงนั้น ยืนยันแล้วว่า มีประกาศลดพนักงานลงจริง แต่ไม่ใช่พนักงานในส่วนที่ดูแลในเรื่องของค่าสินไหม และจะมีการชดเชยเงินให้กับพนักงานที่ถูกปลดออกตามกฎหมายแรงงาน