เผย 10จังหวัดพบผู้ติดเชื้อสูงสุด กทม.ครองที่1 สมุทรปราการเฉียดพัน

เผย 10จังหวัดพบผู้ติดเชื้อสูงสุด กทม.ครองที่1 สมุทรปราการเฉียดพัน

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 รวม 11,252 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 9,816 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,391 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 28 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 17 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,482,494 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 13,695 ราย หายป่วยสะสม 1,339,107 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 129,071 ราย เสียชีวิต 141 ราย

10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด

1.กรุงเทพมหานคร 2,455 ราย สะสม 351,278 ราย

2.สมุทรปราการ 910 ราย สะสม 103,481 ราย

3.ชลบุรี 715 ราย สะสม 81,400 ราย

4.ราชบุรี 455 ราย สะสม 27,402 ราย

5.สงขลา 453 ราย สะสม 26,320 ราย

6.ระยอง 423 ราย สะสม 27,729 ราย

7.นราธิวาส 357 ราย สะสม 20,456 ราย

8.ปราจีนบุรี 271 ราย สะสม 14,012 ราย

9.นครราชสีมา 263 ราย สะสม 23,272 ราย

10.ปัตตานี 257 ราย สะสม 19,307 ราย

220964