เตือนประชาชน ริม 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เฝ้าระวังมวลน้ำอย่างใกล้ชิด!

เตือนประชาชน ริม 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เฝ้าระวังมวลน้ำอย่างใกล้ชิด!

วันที่ 21 ก.ย.64 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สืบเนื่องจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศประเทศไทย มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ บริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยตอนบน มีฝนชุกหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก ส่งผลให้มีน้ำหลาก จากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ คาดการณ์ว่า ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ จังหวัดนครสวรรค์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน กรมชลประทาน ต้องเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน ตั้งแต่บริเวณ ตำบลบ้านกระทุ่ม ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา และตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวด้วยการบริหารจัดการน้ำเต็มศักยภาพของพื้นที่ โดยมิให้มีผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร หากมีปริมาณน้ำหลากเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา มากกว่า 900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทาน จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำจะติดตามสถานการณ์น้ำเหนือไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนพระรามหก ปริมาณไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา ณ อำเภอบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้ง สถานการณ์ฝนและพายุ ที่จะเกิดผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด และประกาศแจ้งเตือนประชาชน ผ่านทาง เว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำ (https://dds.bangkok.go.th) ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร รวมทั้ง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตามช่องทางของสำนักการระบายน้ำในระยะนี้อย่างต่อเนื่อง

1632228126610

ขอบคุณ :กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์