“ศิริราช” เผยผลศึกษาวัคซีนสูตรไขว้ แอสตร้าฯ+ไฟเซอร์ ภูมิขึ้นสูงสุด

"ศิริราช" เผยผลศึกษาวัคซีนสูตรไขว้ แอสตร้าฯ+ไฟเซอร์ ภูมิขึ้นสูงสุด

วันนี้ ศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อัพเดตผลการศึกษาการฉีดวัคซีนไขว้ เทียบการฉีดด้วยวัคซีนชนิดเดียวกัน ผ่านเพจเฟซบุ๊ก Siriraj Institute of Clinical Research สรุปได้ว่า

1. การฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนก้าแล้วตามด้วยวัคซีนไฟเซอร์ ได้ระดับภูมิคุ้มกันสูงสุด 2,259.9 หน่วยต่อมิลลิลิตร

2. การฉีดวัคซีนซิโนแวคแล้วตามด้วยวัคซีนไฟเซอร์ ได้ระดับภูมิคุ้มกันดีรองลงมาที่ 2,181.8 หน่วยต่อมิลลิลิตร

3. การฉีดวัคซีนซิโนแวคแล้วตามด้วยวัคซีนแอสตราเซนเนกา ได้ระดับภูมิคุ้มกัน 1,049.7 หน่วยต่อมิลลิลิตร

ดังนั้นการใช้วัคซีนซิโนแวคเป็นเข็มแรก แล้วตามด้วยแอสตราหรือไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 2 สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี และการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็มแรกควรตามด้วยวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 2 นอกจากนี้ผลการศึกษา ยังไม่มีปัญหาเรื่องอาการข้างเคียงหลังฉีดเข็มที่หนึ่งและเข็มที่สองในระยะเวลาห่างกันประมาณ 4 สัปดาห์

ทั้งนี้ ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการป้องกันการติดเชื้อในผู้ที่ได้รับวัคซีนเพื่อยืนยันภูมิคุ้มกันจากการศึกษานี้