10 จังหวัด พบติดเชื้อโควิดสูงสุดรายวัน กทม.ตัวเลขทะลุ 2 พันราย!

10 จังหวัด พบติดเชื้อโควิดสูงสุดรายวัน กทม.ตัวเลขทะลุ 2 พันราย!

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 รวม 10,919 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 9,846 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 644 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 422 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 7 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,471,242 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 11,694 ราย หายป่วยสะสม 1,325,412 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 131,655 ราย เสียชีวิต 143 ราย

RYjWfGVv 2109

จังหวัดที่ติดเชื้อสูงสุดประจำวันที่ 21 กันยายน 2564 

  • กรุงเทพฯ ติดเชื้อวันนี้ 2,561 ราย
  • สมุทรปราการ ติดเชื้อวันนี้ 858 ราย
  • ชลบุรี ติดเชื้อวันนี้ 629 ราย
  • นราธิวาส ติดเชื้อวันนี้ 379 ราย
  • ราชบุรี ติดเชื้อวันนี้ 361 ราย
  • ยะลา ติดเชื้อวันนี้ 284 ราย
  • นนทบุรี ติดเชื้อวันนี้ 280 ราย
  • ระยอง ติดเชื้อวันนี้ 272 ราย
  • สงขลา ติดเชื้อวันนี้ 267 ราย
  • สมุทรสาคร ติดเชื้อวันนี้ 237 ราย

1632200128148