“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ฉีดซิโนฟาร์ม ให้เด็กอายุ 10-18 ปี แล้ว 2 พันคน รอดูผลข้างเคียง

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" ฉีดซิโนฟาร์ม ให้เด็กอายุ 10-18 ปี แล้ว 2 พันคน รอดูผลข้างเคียง

วันที่ 20 ก.ย. ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวถึงการดำเนินโครงการวิจัย “VACC 2 School” นำร่องฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้กับเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 10–18 ปี จำนวน 2,000 คน จากโรงเรียนสตรีวิทยา ศูนย์การเรียนรู้รุ่งอรุณ และโรงเรียนสันติสุข ว่าโครงการ “VACC 2 School” เริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.เน้นโรงเรียนพื้นที่ กทม.และติดตามอาการผ่าน sms สอบถาม 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน และติดตามการติดเชื้อในครอบครัวและโรงเรียน ส่วนเด็กต่างจังหวัดยังไม่ได้ฉีด เนื่องจากอยู่ระหว่างรอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พิจารณาขึ้นทะเบียนและหวัง อย.จะรับรองโดยเร็ว จะได้ฉีดให้เด็กนักเรียนในต่างจังหวัด เพื่อลดช่องว่างในพื้นที่

ศ.นพ.นิธิ กล่าวว่า วัคซีนชนิดเชื้อตาย มีการใช้กันมานานในวัคซีนชนิดอื่นๆ ในเด็กทั้งไข้หวัดใหญ่ ตับอักเสบ พิษสุนัขบ้า เป็นต้น มีความปลอดภัยสูง อาการข้างเคียงก็ต่ำ เช่น เป็นไข้ ปวดเมื่อยตามตัว ความรุนแรงต่ำกว่าวัคซีนชนิดอื่นๆ สำหรับวัคซีนซิโนฟาร์มก็มีการศึกษาในต่างประเทศ พบว่ามีความปลอดภัยไม่พบอาการข้างเคียงในเด็กมากนัก เบื้องต้นมี ชิลี ศรีลังกา จีน และยูเออี พบอาการข้างเคียง 0.2% การฉีดเข็ม 1 กับ 2 ห่างกัน 3-4 สัปดาห์ ส่วนการพิจารณากระตุ้นเข็ม 3 ในเด็กขึ้นอยู่กับการระบาดจากนี้ในอีก 4-6 เดือนข้างหน้า คาดว่าจะมีเด็กรับวัคซีนรวม 108,000 คน