“ผอ.รพ.รามา” ชี้สถานการณ์โควิด กำลังคลี่คลาย หลังการผ่อนคลายล็อกดาวน์มาแล้ว 3 สัปดาห์!

"ผอ.รพ.รามา" ชี้สถานการณ์โควิด กำลังคลี่คลาย หลังการผ่อนคลายล็อกดาวน์มาแล้ว 3 สัปดาห์!

วันนี้ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยหลังการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์มาแล้ว 3 สัปดาห์นั้น สถานการณ์โดยรวมเริ่มคลายตัว จำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มลดลง รวมทั้งผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบ และผู้ป่วยที่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจก็มีจำนวนลดลงเรื่อยๆ จากช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อน ทั้งนี้แนวทางในการรักษาระดับที่ลดลงเรื่อยๆ นั้นขึ้นอยู่กับประชาชนทุกคน และผู้ประกอบการ รวมทั้งหน่วยงานทุกภาคส่วนในการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต และการปฏิบัติตัวในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล และมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

ผอ

สำหรับสถานการณ์ของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากในช่วงนี้จำนวนผู้ป่วยป่วยโควิด-19 มีแนวโน้มลดลงอยู่ที่ประมาณ 1 หมื่นรายต่อวัน ทำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถผ่อนคลายได้บ้าง ในขณะที่ทีมผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการวางแผนเตรียมแนวทางปฎิบัติเมื่อมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น หรือลดลง เช่น การบริหารเตียง เป็นต้น ส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อในขณะนี้ ถือว่าเป็นจำนวนที่บุคลากรทางการแพทย์ยังสามารถรับไหว แต่อยากให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงมากกว่านี้ เพื่อเตรียมพร้อมรับการรักษาผู้ป่วยโรคอื่น ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หากสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงมาได้อยู่ที่ 500 รายต่อวัน จะสามารถกลับมาบริหารกิจการของโรงพยาบาลได้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด อย่างไรก็ดี จะมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับยุค New Normal เช่นการนำ Telemedicine หรือการรักษาทางไกล มาใช้ประมาณ 50-60% เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาล