โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อ 1.2 หมื่น เสียชีวิตอีก 106 ราย

โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อ1.2หมื่นกว่าราย เสียชีวิตอีก 106ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 รวม 12,709 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 10,962 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 878 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 858 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 11 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,460,323 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 11,125 ราย หายป่วยสะสม 1,313,718 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 132,573 ราย เสียชีวิต 106 ราย

200964