โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อวันเดียวแตะ1.4หมื่นราย เสียชีวิตอีก 122ราย

โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อวันเดียวแตะ1.4หมื่นราย เสียชีวิตอีก 122ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 รวม 14,109 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 11,892 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,357 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 854 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 6 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,434,038 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

1809