ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยขั้นตอนเข้ารับ “วัคซีนซิโนฟาร์ม” สำหรับนักเรียน-ผู้ปกครอง!

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยขั้นตอนเข้ารับ "วัคซีนซิโนฟาร์ม" สำหรับนักเรียน-ผู้ปกครอง!

วันที่ 17 กันยายน 2564 ทางด้านเพจ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งประชาสัมพันธ์การเตรียมตัวและขั้นตอนการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ “VACC 2 School” ซึ่งจะเริ่มฉีด 20 กันยายน 2564 นี้ เตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน ตรวจสอบ SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ทางโรงเรียนได้ลงทะเบียนแจ้งเข้าระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อรับทราบวัน-เวลา ในการเข้ารับวัคซีน (กรุณามาตรงตามเวลานัดหมาย) เข้าทำแบบคัดกรองออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th คลิกเมนู “สำหรับเด็กและเยาวชนเข้ารับวัคซีนโครงการ VACC 2 School (ทำแบบคัดกรองและใบยินยอม)* ภายหลังจากทำเรียบร้อยจะได้รับ QR Code ให้บันทึก QR Code เพื่อนำมาใช้เช็กอิน ณ วันเข้ารับวัคซีน

*หมายเหตุ: ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าไปทำแบบคัดกรองผ่านปุ่มเมนูที่แจ้งได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ผู้ปกครองลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมให้นักเรียนนำมาในวันรับวัคซีน ดาวน์โหลด “หนังสือแสดงความยินยอมผู้ปกครอง” (คลิก> https://bit.ly/3A25YWT)
ให้นักเรียน นอนหลับพักผ่อนก่อนวันฉีด ดื่มน้ำให้เพียงพอ หากมีไข้ ไม่สบาย ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปจนกว่าจะหายดี

วันฉีดวัคซีน เข้ารับการฉีดได้ที่ “ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม” ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ทีโอทีเดิม) อาคาร 9 บนถนนแจ้งวัฒนะ Google Map >> https://goo.gl/maps/vRarcR1jZRFpjnEXA

ขั้นตอนที่ 1 Check In (เข้าศูนย์ฉีดตามเวลาที่ได้รับแจ้งนัดหมาย)

  • แสดงบัตรประชาชน และบัตรนักเรียน
  • แสดง QR Code
  • ส่งหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

ขั้นตอนที่ 2 Covid Vaccine

  • รับการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อต้นแขนข้างที่ไม่ถนัด

ขั้นตอนที่ 3 Observe

  • นั่งพักสังเกตอาการ 15 นาที หากไม่มีอาการกลับบ้านได้ทันที
  • หลังฉีดวัคซีน
  • กลับบ้านพักผ่อนตามปกติ ไม่ควรวิ่ง หรือ ออกกำลังกายหนัก 2-3 วันหลังฉีดวัคซีน
  • อาการหลังฉีดวัคซีนในเด็กมักพบได้น้อยกว่าผู้ใหญ่ อาจมีโอกาสเจ็บ เลือดออก บวม ช้ำในจุดที่ฉีดยา หรือหน้ามืด การติดเชื้อบริเวณที่ฉีดยาพบได้น้อยมาก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะมีการส่ง SMS ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ ณ วันฉีดวัคซีน, 1 วัน , 7 วัน และ 30 วันหลังฉีด

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะมีการประสานกับทางสถานศึกษา เพื่อติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในสถานศึกษาตามแนวทางภายหลังจากนักเรียนเข้ารับวัคซีนทุก 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน หรือทันทีเมื่อมีผู้ติดเชื้อและรายงานให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2564

1631870249757

 

ขอบคุณ : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์