รายละเอียดผู้ติดเชื้อวันนี้ พบผู้ป่วยใหม่ 14,555 ราย ดับเพิ่ม 171 ราย!

รายละเอียดผู้ติดเชื้อวันนี้ พบผู้ป่วยใหม่ 14,555 ราย ดับเพิ่ม 171 ราย!

วันที่ 17 ก.ย.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 14,555 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 790 ราย ราย ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,600 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,156 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 9 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 13,691 ราย หายป่วยสะสม 1,276,821 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมระลอกเดือนเม.ย.2564 จำนวน 1,419,929 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 171 ราย ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 129,421 ราย ทั้งนี้ ศบค. จะแถลงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

LvYiu29i 1