“นายกฯ” ลงพื้นที่จ.ชัยนาท เตรียมพร้อมรับมือน้ำเหนือหลาก-วางแผนป้องกันพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่าง

"นายกฯ" ลงพื้นที่จ.ชัยนาท เตรียมพร้อมรับมือน้ำเหนือหลาก-วางแผนป้องกันพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่าง

เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้(15 ก.ย. 2564) ที่บริเวณ สำนักงานชลประทานที่ 12 เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดชัยนาท เพื่อประชุมติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา เตรียมพร้อมรับมือน้ำเหนือหลากและวางแผนป้องกันพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่าง หลังจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีฝนตกต่อเนื่องและเกิดพายุ “โกนเซิน” ขึ้นส่งผลให้มีมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก ทำให้มีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ในอัตราเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายหลังรับฟังบรรยายสรุปฯ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีนำความห่วงใยของรัฐบาลมาฝากพี่น้องประชาชน รวมทั้งต้องการรับฟังปัญหา และนำข้อมูลในพื้นที่ไปแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ พร้อมนำบทเรียนที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาครบทุกมิติทั้งน้ำแล้งและน้ำท่วมด้วย โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจจะลงให้ครบทุกพื้นที่ด้วย
ในที่ประชุม นายกรัฐมนตรียังกำชับให้ส่วนราชการและ สส. ในพื้นที่นำประสบการณ์ ข้อมูลเดิมมาบริหารจัดการ เตรียมแผนให้พร้อม โดยเฉพาะต้องเตรียมแผนเผชิญเหตุไว้ล่วงหน้า พร้อมสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจ ขณะเดียวกันก็เน้นย้ำเรื่องการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเปิดทางน้ำ ให้มีการระบายอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ต้องไม่เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อพื้นที่เศรษฐกิจ รวมทั้งต้องมีการวางแผนกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตร นายกรัฐมนตรียืนยันว่า รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด และพร้อมให้การสนับสนุนแผนงาน/โครงการ ต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาในภาพรวม เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง จากนั้น นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ตรวจสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อเตรียมรับน้ำเหนือหลากและวางแผนป้องกันพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่าง ณ เขื่อนเจ้าพระยา

1631706737729

ถัดมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ ว่า วันนี้มารับฟังคำชี้แจงสถานการณ์น้ำจาก สนทช. ในภาพรวมทั้งประเทศ คำชี้แจงจากกรมชลประทาน กรมฝนหลวง รวมทั้งความคิดเห็นต่างๆของ ส.ส.ในพื้นที่ ให้รับทราบว่ารัฐบาลมีความห่วงใยอย่างไร เพราะทุกคนเป็นตัวแทนของประชาชน ไม่มีการแบ่งแยกใครทั้งสิ้น รัฐบาลต้องดูแลคนทั้งประเทศอยู่แล้ว ได้รับทราบสถานการณ์น้ำแล้ว น้ำจากภาคเหนือตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง ต้องมีการตัดยอดน้ำออกทางฝั่งตะวันตก และตะวันออก ก่อนที่จะถึงเขื่อนเจ้าพระยา ปริมาณน้ำจะลดลง และมาวันนี้ทราบว่ามีการระบายน้ำลดลง สูงสุดไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพราะจะทำให้ไปท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ ยังได้เน้นย้ำเรื่องของการกำจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ำ วันนี้ฝากความห่วงใยไปยังประชาชนทุกคน ซึ่งแม้ว่าไม่ได้พูดคุยกันแบบใกล้ชิดเพราะสถานการณ์โควิด-19 เน้น DMHTT การสวมหน้ากากอนามัย รัฐบาลมีการเตรียมการรับมือฤดูฝน และได้เตรียมการถึงหน้าแล้งด้วย เป็นแผนเผชิญเหตุ ซึ่งทุกคนมีบทเรียนมาแล้ว ในการระบายน้ำเมื่อปี 2554 ส่วนปี 2563 ก็อีกเรื่องหนึ่งปริมาณน้ำฝนมากพายุเข้าก็เรื่องธรรมดา พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีความเสี่ยง ซึ่งหากปริมาณน้ำตรงนี้มากก็จะไปท่วมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในวันนี้ต้องมีการเตรียมพื้นที่สำรองกักเก็บน้ำ ทั้งธรรมชาติและที่สร้างไว้ ขณะเดียวกันต้องมีการเตรียมแผนในกรณีที่มีการชำรุด ในพื้นที่จำเป็นให้ประสาน กับกระทรวงกลาโหมใช้เฮลิคอปเตอร์ ในการทิ้งตะกร้า หินทิ้งลงมาเพื่อให้กันน้ำได้ชั่วคราวก่อนที่จะเกิดการท่วมรุนแรง

1631706773714

1631706810534