โปรดเกล้าตั้งปลัดมท.-ผวจ.31ตำแหน่ง28รายมีผล1ต.ค.

โปรดเกล้าตั้งปลัดมท.-ผวจ.31ตำแหน่ง28รายมีผล1ต.ค.

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนากยรัฐมนตรี วานนี้ (15 )แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย จนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 28 รายประกาศสำนักนากยรัฐมนตรีฯ โยกย้ายผู้ว่าราชการ 3 จังหวัด รวมถึง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนนตรี โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ราชกิจจาฯ ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด 3 ราย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย.นี้ดังนี้ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนายขรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี.