“เชียงใหม่” สั่งปิดหมู่บ้านหนองเต่า หลังเกิดคลัสเตอร์ใหม่ ติดเชื้อแล้ว 74 ราย

"เชียงใหม่" สั่งปิดหมู่บ้านหนองเต่า หลังเกิดคลัสเตอร์ใหม่ ติดเชื้อแล้ว 74 ราย

โดยศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่หมู่บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 15 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่กว่า 74 ราย เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่อำเภอเชียงดาว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติให้ปิดหมู่บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 15 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2564

1

2

ด้านหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง ช่วยสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคประจำอำเภอเชียงดาว โดยจัดรถรับ-ส่ง ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 คลัสเตอร์บ้านหนองเต่า ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไปกักตัวยังสถานที่กักตัวในชุมชน ที่สำนักสงฆ์วัดสัมมานะ รวมจำนวน 102 คน หลังวานนี้ พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่บ้านหนองเต่ามากถึง 51 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 74 ราย เป็นการติดเชื้อในชุมชน ซึ่งกำลังอยู่อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุของการระบาด ทั้งนี้ในหมู่บ้านได้มีการกิจกรรมที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรค คือ การรวมกลุ่มเล่นเกมส์ของเด็กๆ และการรับเงินคืนค่าเทอม 2,000 บาทที่โรงเรียน ขณะนี้ได้นำผู้ติดเชื้อทั้งหมดเข้าสู่การรักษาที่โรงพยาบาลสนามแล้วพร้อมเร่งคัดกรองหย่อมบ้านรอบๆ เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ และนำมากักตัวเพื่อสังเกตอาการ เพื่อสกัดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างต่อไป

3