“หมอพร้อม” รายงานการฉีดวัคซีนของประเทศไทย รวมสะสม 41.2 ล้านโดส

"หมอพร้อม" รายงานการฉีดวัคซีนของประเทศไทย รวมสะสม 41.2 ล้านโดส

หมอพร้อมรายงานการฉีดวัคซีน วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 23:04 น. มีการฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 41,212,955 โดส แบ่งเป็นเข็ม 1 ฉีดสะสม 27,599,993 โดสเข็ม 2 ฉีดสะสม 12,853,902 โดส / เข็ม 3 ฉีดสะสม 758,579 โดส / เข็ม 4 ฉีดสะสม 481 โดส / เป็นวัคซีน AstraZeneca 17.842 ล้านโดส / Sinovac 16.836 ล้านโดส / Sinopharm 5.418 ล้านโดส / Pfizer Johnson 1.111 ล้านโดส / Johnson & Johnson 6 พันโดส