โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อลดลง! ผู้ป่วยใหม่ 11,786 ราย เสียชีวิต 136 ราย

โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อลดลง! ผู้ป่วยใหม่ 11,786 ราย เสียชีวิต 136 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 รวม 11,786 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 10,345 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,165 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 271 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 5 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,377,679 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 14,738 ราย หายป่วยสะสม 1,235,470 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 129,025 ราย เสียชีวิต 136 ราย

RIuIdFaW 1

2