“นิพนธ์” สั่งเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพชรบูรณ์ ย้ำ!รักษาชีวิตปชช.เป็นอันดับแรก

"นิพนธ์" สั่งเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพชรบูรณ์ ย้ำ!รักษาชีวิตปชช.เป็นอันดับแรก

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงสถานการณ์แม่น้ำป่าสักที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ว่า ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านเกิดฝนตกหนักน้ําไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่ อำเภอหล่มเก่า ต.ศิลา ต.ตาดกลอย อำเภอหล่มสัก ต.สักหลง ต.ท่าอิบุญ ต.ห้วยไร่ ต.หนองไขว่ ต.ตาลเดี่ยว ต.ฝายนาแซง ต.วัดป่า เขตเทศบาลเมืองหล่มสัก อ.น้ำหนาว ต.น้ำหนาว ต.วังกวาง ต.หลักด่าน ล่าสุดสถานการณ์เริ่มลดลง น้ำในเขตเทศบาลเมืองที่ล้นตลิ่งที่ทำให้น้ำท่วมขังผิวจราจรปัจจุบันแห้งหมดแล้วรถสามารถสัญจรไปได้ แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในบางจุดในพื้นที่ อำเภอหล่มสัก (ต.ท่าอิบุญ ต.สักหลง ต.ตาลเดี่ยว และเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก)ส่งผลกับการเดินทางและใช้ชีวิตประจำวัน โดยปัจจุบันมีพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งสิ้น13 ตำบล 88 หมู่บ้าน 3 อำเภอ ประชาชนเดือนร้อนกว่า 4,600 ครัวเรือน ซึ่งจากการคาดการณ์หากไม่มีน้ำฝน และมวลน้ำจากจังหวัดเลยมาเติมในพื้นที่ สถานการณ์ในเขตอำเภอหล่มสักก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ

นายนิพนธ์ กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมขังได้เริ่มคลี่คลายลง แต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ มาตรการต่อไปคือการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดและการเยียวยาผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยบูรณาการสำรวจความเสียหายร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินทดรองฯเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว ทั้ง ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าความเสียหายพื้นที่ทำการเกษตรต่างๆ เครื่องมือประกอบอาชีพฯลฯ พร้อมทั้งให้บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงาน อาทิ องค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา จัดกิจกรรมทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) ระดมรถฉีดน้ำ รถแบ็คโฮ เครื่องจักรทำความสะอาดต่างๆเข้าพื้นที่เร่งเข้าไปทำความสะอาดให้เรียบร้อย นอกจากนี้ยังให้ดูแลความเป็นอยู่ชั่วคราวแก่พี่น้องประชาชน เช่น อาหาร น้ำดื่มที่สะอาด และดูแลเรื่องการเจ็บป่วยและอันตรายโดยรอบ ซึ่งตนได้เน้นย้ำมาโดยตลอดว่าต้องดูแลรักษาชีวิตประชาชนเป็นอันดับแรก รวมถึงดูแลในเรื่องของสวัสดิการของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

ทั้งนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในวันศุกร์ที่ 17 ก.ย.นี้ เพื่อมอบเงินเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังฯพร้อมมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้กับประชาชนผู้ประสบภัย รวมทั้งสำรวจสถานการณ์น้ำ รวมทั้งให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

ปภ2