โฆษก ศบค.กำชับผู้ประกอบการ เข้มเรื่องปฏิบัติ ตามมาตรการ หลังพบคนแน่นห้าง

โฆษก ศบค.กำชับผู้ประกอบการ เข้มเรื่องปฏิบัติ ตามมาตรการ หลังพบคนแน่นห้าง

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. กล่าวถึงกรณีมีอาจารย์แพทย์ออกมาเตือนการผ่อนคลายบางกิจการ กิจกรรมมากขึ้น จะเป็นสาเหตุให้โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ว่า ก่อนปรับมาตรการ ผู้ประกอบการร้านค้าทั้งหลาย ได้มาพูดคุยกับ ศปก.ศบค. และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งล้วนยินดีให้ความร่วมมือกันทั้งนั้น แต่เมื่อประกาศออกไป มีมาตรการออกไปแล้ว สิ่งที่เป็นภาพสะท้อนก็เป็นข้อห่วงใย และทุกๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกัน ไปห้างคนก็แน่น บนถนนรถก็ติด ไปตลาดก็เห็นคนที่เริ่มมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์หลายเรื่องๆ

โฆษก ศบค. กล่าวอีกว่า ตนไม่ค่อยสบายใจที่หลายๆ ครั้งมีคนไปพาดหัวว่าตนโทษประชาชนอีกแล้ว เพราะเป็นรื่องที่ขอความร่วมมือประชาชนมากกว่า ตนไม่เคยโทษใคร และไม่อยากจะโทษใครด้วย ทุกเรื่องเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน อยู่ในแผ่นดินไทยเหมือนๆกัน ถ้าเรามีข้อตกลงร่วมกัน มีเป้าหมายแบบเดียวกัน เพื่อคงสภาพในการใช้วิถีชีวิตช่วงมีโรคระบาด เหมือนกับต่างประเทศที่ร่วมแรงร่วมใจกัน ทำให้สามารถเปิดกิจกรรมกิจการได้ ในเมื่อเราเป็นแบบนี้แล้ว ตกลงกันตรงนี้แล้ว ก็ขอให้ทุกท่านร่วมไม้ร่วมมือกัน ดังนั้น 1.บุคคลเสี่ยง 2.สถานที่เสี่ยง 3.กิจการและกิจกรรมเสี่ยง ถ้าประชาชนเห็นภาพอย่างนี้แล้ว ท่านก็ไม่ต้องไปร่วม ให้คิดเสมอว่าทุกๆคนมีโอกาสติดโรคนี้ได้