ที่ปรึกษาปธ.สภา แจง พบผู้ติดเชื้อทั้งในและนอกสภาเกือบ 20 ราย

ที่ปรึกษาปธ.สภา แจง พบผู้ติดเชื้อทั้งในและนอกสภาเกือบ 20 ราย

วันนี้(13ก.ย.) นายแพทย์สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า สำหรับในวันที่ 1-11 ก.ย. 64 ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. พบข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ฯลฯ ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 12 ราย หรือ ประมาณ 1 คนต่อวัน ขณะเดียวกันพบว่ามีคลัสเตอร์ในสำนักรักษาความปลอดภัย ของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 21 ราย จึงได้สั่งให้กักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน  หลังจากนั้นได้รายงานเรื่องดังกล่าวไปที่กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ซึ่งในวันที่ 10-11 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา กองระบาดควบคุมโรคร่วมกับสำนักรักษาความปลอดภัย และสำนักบริการทางการแพทย์ของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่สอบสวนโรค เพื่อยืนยันการระบาดและประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อของผู้เข้าร่วมประชุมรัฐสภา รวมทั้งหาปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งเบื้องต้นไม่พบปัจจัยเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อของผู้เข้าร่วมประชุมในรัฐสภา ซึ่งสาเหตุหลักของการแพร่กระจายเชื้อมาจากระบบระบายอากาศในห้องของพนักงานไม่ดีพอ เนื่องจากมีการรวมกับรับประทานอาหาร และพูดคุยกัน โดยไม่ใส่หน้ากากอนามัย รวมทั้งสัมผัสกับสิ่งของ หรือสถานที่ร่วมกันทั้งในสภา และชุมชน

โดยหลังจากนี้ได้มอบชุดตรวจ ATK ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงทุกราย เพื่อไปตรวจหาเชื้อด้วยตนเองเป็นอันดับแรก และได้ประสานศูนย์บริการสาธารณสุขเขต19 ให้ดำเนินการตรวจเชิงรุก ณ อาคารที่พักแฟลตสภา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่พักในแฟลตแห่งนี้

นอกจากนี้กองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคได้เสนอแนะให้รักษามาตรฐานเดิมอย่างเคร่งครัดประกอบด้วย การสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่าง ส่วนระบบระบายอากาศก็คงต้องแก้กันต่อไป แต่บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และตรวจ ATK ทุกๆ 3-5วัน

ส่วนสำนักบริการทางการแพทย์รัฐสภาได้ติดต่อศูนย์บริการสาธารณสุขเขต 19 เพื่อตรวจเชิงรุกแฟลตสภา เมื่อวันที่ 10-11 ก.ย. 64 พบว่ามีผู้ติดเชื้อ(มีทั้งฝั่งส.ว.และบุคคลภายนอก) 7 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในหน่วยงาน 18 ราย

ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ติดโควิด-19 จำนวน 1 ราย และได้เข้าร่วมประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าในช่วงกลางวันท่านยังไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้น กระทั่งเดินทางกลับบ้านในช่วงเย็น จึงพบว่ามีอาการ เมื่อตรวจหาเชื้อพบว่าติดเชื้อโควิด-19

จึงอยากขอเรียนว่าสำหรับในห้องประชุมวุฒิสภานั้น ทาง ส.ว. จะนั่งฝั่ง ส.ว. ดังนั้นผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงสูงก็จะต้องอยู่ในฝั่งส.ว.เท่านั้น ขณะเดียวกันก็ได้มีการแจ้งไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้าร่วมประชุมในวันที่ 10 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา เพื่อให้รับทราบ หรือหากใครได้สัมผัสกับท่านที่ติดเชื้อก็จะได้รีบไปตรวจหาเชื้อได้ทันที

ทั้งนี้ทางรัฐสภาจะต้องเข้มงวดในเรื่องของการคัดกรองสมาชิกผู้แทนราษฎรที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ซึ่งในการประชุมวันที่ 15 ก.ย. 64 ที่จะถึงนี้ก็จะมีการใช้ชุดตรวจ ATK กับ ส.ส.ที่จะเข้าร่วมประชุม และในวันที่ 17 ก.ย. 64 ปี ซึ่งเป็นการประชุมร่วมรัฐสภาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ ก็จะมีการตรวจ ATK ให้กับส.ส.และส.ว. บริเวณห้องโถงชั้น1 หน้าทางเข้าห้องประชุม