รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ประกาศลงทะเบียนฉีด “ไฟเซอร์” วันที่ 15 -17 ก.ย.นี้ เช็กรายละเอียดข้อมูลการจองที่นี่!

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ประกาศลงทะเบียนฉีด "ไฟเซอร์" วันที่ 15 -17 ก.ย.นี้ เช็กรายละเอียดข้อมูลการจองที่นี่!

วันที่ 13 กันยายน 2564 ทางด้าน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ประกาศว่า ได้เปิดให้กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และกลุ่มเด็กอายุ 12-18 ปี ที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โรค (ยังไม่เคยได้รับวัคซีนใดใดมาก่อน) ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 15-17 กันยายน 2564 เวลา 08.30-10.30 น. แจกคิววันละ 300 คิว และต้องเดินทางมาลงด้วยตนเอง ไม่สามารถฝากญาติมาลงแทนได้ ทั้งนี้เป็นการลงทะเบียนจองล่วงหน้าเท่านั้นและโรงพยาบาลจะนัดวันมาฉีดอีกครั้ง รายละเอียดดังนี้

เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 15-17 กันยายน 2564 เวลา 08.30-10.30 น. แจกคิววันละ 300 คิว สถานที่ ณ โถงชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้า การนัดหมายฉีดวัคซีน ทางรพ.จะนัดอีกครั้งหนึ่ง

หลักฐานสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องเตรียม

  • บัตรประชาชน /สำเนาสูติบัตร/สำเนาทะเบียนบ้าน
  • เอกสารรับรองความเจ็บป่วย เช่น ใบรับรองแพทย์ /ใบนัดคลินิคเฉพาะโรค/ยาที่มีชื่อผู้ป่วย
  • หลักฐานการฝากครรภ์

เงื่อนไขสำหรับผู้ป่วยเด็กอายุ 12-18 ปี ที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โรค ผู้ป่วยเด็กต้องมีประวัติการรักษาที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นผู้ที่เกิดในปี 2564-2552

เป็นผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังได้แก่

  • 1.โรคอ้วน ( ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กรัมต่อตารางเมตร) หรือ เด็กอายุ 12-13 ปี น้ำหนัก 70 กิโลกรัมขึ้นไป เด็กอายุ 13-15 ปี น้ำหนัก 80 กิโลกรัมขึ้นไป เด็กอายุ 15-18 ปี น้ำหนัก 90 กิโลกรัมขึ้นไป หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจในขณะหลับ จากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น
  • 2.โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดที่มีอาการปานหลางหรือรุนแรง
  • 3.โรคหัวใจ และ หลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
  • 4.โรคไตวายเรื้อรัง
  • 5.โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
  • 6.โรคเบาหวาน
  • 7.กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งโรคอาการดาวน์

เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า และเด็กที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

9JajNdZv 2

ขอบคุณ : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.