โควิดวันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,583 ราย สูญเสียอีก 132 ราย!

โควิดวันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,583 ราย สูญเสียอีก 132 ราย!

วันที่ 13 ก.ย.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 12,583 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 163 ราย ราย ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 11,232 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,177 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 11 ราย หายป่วยกลับบ้าน 16,304 ราย หายป่วยสะสม 1,220,732 ราย ราย ยอดผู้ป่วยสะสมระลอกเดือนเม.ย.2564 จำนวน 1,365,893 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 132 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 132,113 ราย ทั้งนี้ ศบค. จะแถลงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

uU3heUir 1