ผู้ว่าฯ ปู ห่วงสมุทรสาคร หลังรัฐคลายล็อก! ชี้ทุกคนต้องช่วยกันป้องกันโรค

ผู้ว่าฯ ปู ห่วงสมุทรสาคร หลังรัฐคลายล็อก ! ชี้ทุกคนต้องช่วยกันป้องกันโรค

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โพสต์เฟซบุ๊ก “ห่วงใย” โดยระบุว่า ผมค่อนข้างอึดอัด หลังทราบข่าวว่า มาตรการผ่อนคลายที่รัฐมีให้ ส่งผลให้ผู้คนออกจากบ้านมากขึ้น แต่ลดความระมัดระวัง หรือป้องกันตนเองน้อยลง

โรงพยาบาลสนามที่เรามี รวมทั้ง CI และ FAI จึงต้องคงสภาพเตรียมความพร้อม รับมือกับการระบาดระลอกใหม่ 100% ผมแจ้งทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่า อย่าประมาท โควิดระลอกใหม่มา แต่เรามีความพร้อมในการรับมือ ปัญหาใหญ่ก็จะเล็กลง หรืออาจไม่มีเลย

ตลาดสุขใจ สาคร BOX ฉีดวัคซีนให้แรงงานต่างชาติ เปิดให้คน Walk in ได้ โรงพยาบาลสนามสีเหลือง ฯลฯ ทั้งหมด คือการเตรียมความพร้อมของจังหวัด ที่จะรับมือกับระลอกใหม่ของโควิด

สี จิ้งผิง ประธานาธิบดีของจีน เคยบอกไว้ว่า “ยามทรงพลัง ก็ทำงานใหญ่ ยามหมดพลัง ก็ทำงานเล็ก” โควิดนี่เป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่กันแน่ เอาชนะมันได้ยากจัง ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างสูงยิ่ง แต่ยังไม่ยอมแพ้โดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่ หรือเล็ก ระบาดระลอกใหม่ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าคนสมุทรสาครทุกคนช่วยกันครับ โดยเฉพาะร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด ตลาดนัด เปิดได้แล้วทำตามกติกากันด้วย

JunXULv0 3