กรมชลฯ ออกหนังสือเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่ 2 หลังฝนตกหนักต่อเนื่อง

วันนี้ 12 ก.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมชลประทาน ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา ฉบับที่ 2 สืบเนื่องจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน และภาคกลาง การคาดหมายของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 10 – 13 กันยายน 2564 ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่งผลให้มีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

GPIRRpcj 2

1

โดยปัจจุบันตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.2 จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 903 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สมทบกับแม่น้ำสะแกกรังผ่านสถานี CT.19 จังหวัดอุทัยธานี วัดได้ 34 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ระดับ 15.68 เมตร/รทก.ระดับน้ำท้ายเขื่อน 10.06 เมตร/รทก.ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.2 จังหวัดนครสวรรค์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,300 ถึง 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที การรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งรวมจำนวน 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

3

4

ขณะเดียวกันกรมชลประทานต้องเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 800 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันที่บริเวณ ตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา และตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.50 เมตร ในช่วงวันที่ 13-16 กันยายน 2564 ทั้งนี้กรมชลประทานจะควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวด้วยการบริหารจัดการน้ำเต็มศักยภาพของพื้นที่โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรหากมีปริมาณน้ำหลากเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำจึงขอแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริษัทห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร้านอาหารเป็นต้นรวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด