โฆษกป.ป.ช.ปัดดองคดี เครื่องบินตำรวจขนเหล้าเถื่อน

โฆษกป.ป.ช.ปัดดองคดี เครื่องบินตำรวจขนเหล้าเถื่อน

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกป.ป.ช. ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีมีผู้กล่าวหาสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้เครื่องบินตำรวจแบบคาซ่ารุ่น CN235-220M และเครื่องบินแบบ FALCON รุ่น 2000 ของกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขนสุราและเบียร์หนีภาษีจากสนามบินหาดใหญ่ ไปยังกองบินตำรวจที่กรุงเทพฯ ว่า เรื่องดังกล่าวเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี 2561 ก็จริง แต่ทางสำนักงานป.ป.ช. ได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อต้นเดือนตุลาคมปี 2563 และเรื่องนี้มีการกล่าวหาเป็น 2 ประเด็น คือ 1.กล่าวหาการใช้เครื่องบินขนของเถื่อนกับ 2.กล่าวหาเรื่องการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในการใช้เครื่องบินฝึกลำดังกล่าว เพื่อเดินทางไปในประเทศอินโดนีเซียอันเป็นเท็จ ซึ่งเรื่องดังกล่าวมีการเสนอเข้าอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องในชั้นต้นแล้ว และอนุฯกลั่นกรองได้ให้ ไปดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม ดังนั้นเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ล่าสุดพร้อมที่จะสรุปเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการป.ป.ช.ในการที่จะพิจารณาว่ามีมูลความจริงเพียงพอที่จะตั้งคณะกรรมการไต่สวนหรือไม่ ทั้งนี้เมื่อปรากฏเป็นข่าวแล้วทางป.ป.ช. จะได้เร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอน อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวป.ป.ช. ได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อปี 2563 ยืนยันว่าไม่ได้ดำเนินการล่าช้าแต่อย่างใด