เปิด10จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.ยังอันดับ1 สมุทรปราการแตะพันราย

เปิด10จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.ยังอันดับ1 สมุทรปราการแตะพันราย

วันที่11 ก.ย. 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,191 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,647 รายผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,812 รายผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 726 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 6 รายผู้ป่วยสะสม 1,339,281 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)หายป่วยกลับบ้าน 18,721 รายหายป่วยสะสม 1,188,686 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)ผู้ป่วยกำลังรักษา 137,859 รายเสียชีวิต 253 ราย

10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด

1.กรุงเทพมหานคร 3,364 ราย สะสม(1 เม.ย.-11 ก.ย.64) 319,666 ราย

2.สมุทรปราการ 1,308 ราย สะสม(1 เม.ย.-11 ก.ย.64) 92,721 ราย

3.ชลบุรี 991 ราย สะสม(1 เม.ย.-11 ก.ย.64) 72,554 ราย

4.สมุทรสาคร 643 ราย สะสม(1 เม.ย.-11 ก.ย.64) 82,390 ราย

5.ราชบุรี 629 ราย สะสม(1 เม.ย.-11 ก.ย.64) 22,795 ราย

6.สงขลา 473 ราย สะสม(1 เม.ย.-11 ก.ย.64) 22,374 ราย

7.ระยอง 441 ราย สะสม(1 เม.ย.-11 ก.ย.64) 22,654 ราย

8.ปราจีนบุรี 372 ราย สะสม(1 เม.ย.-11 ก.ย.64) 10,651 ราย

9.นราธิวาส 369 ราย สะสม(1 เม.ย.-11 ก.ย.64) 16,762 ราย

10.ยะลา 309 ราย สะสม(1 เม.ย.-11 ก.ย.64) 14,545 ราย

1631336239092