รพ.ตำรวจ เปิดวอล์กอิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2

รพ.ตำรวจ เปิดวอล์กอิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 64โรงพยาบาลตำรวจ เปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง และหญิงตั้งครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ขึ้นไป “วอล์กอิน” เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 โดยต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 มาแล้วมากกว่า 8 สัปดาห์เท่านั้น เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 10-30 กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร ที่ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 The Event Space ชั้น 3 ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า กรุงเทพมหานคร โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-15.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

972869485796