ขสมก.ประกาศ พบพนักงานติดโควิด 10 ราย

ขสมก.ประกาศ พบพนักงานติดโควิด 10 ราย
ทางเพจ BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ประจำวันที่ 10 กันยายน 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 10 ราย
1. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 20 เขตการเดินรถที่ 5
2. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 178 เขตการเดินรถที่ 8
3. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 22 เขตการเดินรถที่ 4
4. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 2
5. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 22 เขตการเดินรถที่ 4
6. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 145 เขตการเดินรถที่ 3
7. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 50 เขตการเดินรถที่ 7
8. นายท่าปล่อยรถโดยสาร สาย 136 และสาย 205
9. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 70 เขตการเดินรถที่ 7
10. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 70 เขตการเดินรถที่ 7
241269277 1697147873828245 2855368227382465863 n 241730697 1697147883828244 6133937786260762572 n241733395 1697147900494909 2525313389525722423 n
241269277 1697147873828245 2855368227382465863 n
241730697 1697147883828244 6133937786260762572 n
241743412 1697147963828236 8281151253929630128 n