ชลบุรี ยังไม่แผ่ว ติดเชื้อรายวันเกือบพัน เสียชีวิต 9 ราย

ชลบุรี ยังไม่แผ่ว ติดเชื้อรายวันเกือบพัน เสียชีวิต 9 ราย

วันที่ 11 กันยายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) รายงานว่าวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 991 ราย เสียชีวิต 9 ราย

วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่

1. บริษัท ทีดับบลิวที แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด อำเภอพานทอง 4 ราย สะสม 59 ราย (ค้นหาเชิงรุกโครงการ Factory Sandbox ซึ่งอาจจะเป็นซากเชื้อแล้วส่วนหนึ่ง)

2. Cluster บริษัท CSSG (Subcontract บริษัทในอำเภอพานทอง) 16 ราย สะสม 39 ราย

3. Cluster บริษัท ไอดีเอ อินดัสเทรียล จำกัด อำเภอพานทอง 6 ราย สะสม 6 ราย

4. Cluster ห้องเช่า หมู่ 16 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม 18 ราย สะสม 18 ราย

5. Cluster บริษัท แคชชวลโฮม (ไทยแลนด์) จำกัดอำเภอบ้านบึง 13 ราย สะสม 25 ราย

6. Cluster บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) อำเภอเมืองชลบุรี 5 ราย สะสม 5 ราย

7. Cluster ห้างสรรพสินค้า บ้านแอนด์บียอนด์ พัทยา Baan & Beyond อำเภอบางละมุง 5 ราย สะสม 5 ราย

8. Cluster บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด อำเภอศรีราชา 4 ราย สะสม 70 ราย

9. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 25 ราย

10. บุคลากรทางการแพทย์ 3 ราย

11. สถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่ง 32 ราย

12. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด
12.1 กรุงเทพมหานคร 1 ราย
12.2 จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ราย
12.3 จังหวัดสมุทรปราการ 1 ราย

13. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
13.1 ในครอบครัว 290 ราย
13.2 จากสถานที่ทำงาน 186 ราย
13.3 บุคคลใกล้ชิด 21 ราย
13.4 ร่วมวงสังสรรค์ 8 ราย

14. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 139 ราย

15. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 213 ราย

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 1,018 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 358 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม

การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท

ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 65 แห่ง และตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 10 แห่ง และชุมชน 4 แห่ง

ขอความร่วมมือ ตลาดดังนี้

1. ผู้ค้าหรือลูกจ้าง ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ค้าหรือลูกจ้างร้านอื่น ๆ ไม่ทานอาหารใกล้ชิดด้วย
2. ไม่สังสรรค์
3. ป่วยต้องหยุด
4. ทำความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม หลังออกจากห้องน้ำต้องล้างมือทุกครั้ง ไม่ใช้มือจับหน้าโดยไม่ล้างมือ
5. ใส่แมสก์ตลอดเวลา
6. เมื่อมีผู้ติดเชื้อในตลาด หากมีการตรวจเชิงรุก ขอให้รับการตรวจเชิงรุกทุกคน
7. เมื่อมีการปิดตลาด ขอความร่วมมือผู้สัมผัส หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้หยุดอยู่บ้าน
8. ไม่รับแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่เสี่ยง

และขอความร่วมมือในสถานประกอบ มาตรการดังนี้

1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ อยู่ห่างๆกัน

สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีกระระบาดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไม่ข้ามไปคุยกันกับห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสรรค์ อสม. เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่อง

ขณะนี้มีการระบาดในวงกว้างใน กทม. ปริมณฑล อาจมีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้าชลบุรี รวมทั้งมีผู้ติดเชื้อในชลบุรี อาจยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไม่ทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตรการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลา พยายามออกจากบ้านให้น้อยลง อยู่ห่างกัน ล้างมือบ่อย ๆ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลาย ๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน

จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป

11092564