เผยยอดผู้ติดเชื้อโควิด19 วันที่ 11 ก.ย. เสียชีวิตอีก253ราย

เผยยอดผู้ติดเชื้อโควิด19 วันที่ 11 ก.ย. เสียชีวิตอีก253ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 รวม 15,191 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,647 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,812 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 726 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 6 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,339,281 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 18,721 ราย หายป่วยสะสม 1,188,686 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 137,859 ราย เสียชีวิต 253 ราย

1109